Devize Lucrari Constructii2019-11-26T22:58:01+03:00

Devize Lucrari Constructii

Elaboram devize financiare pentru lucrarile de constructii, atat pentru licitatii, ca parte a propunerii financiare, cat si pentru decontarea lucrariilor – situatii de plata.

Devizul este un document de evaluare anticipata a cheltuielilor materiale și a forței de muncă necesare pentru executarea unei lucrări proiectate. Devizul este documentația economică prin care se stabilește valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării lucrărilor de construcţii.

Ce conține documentația de deviz?

Documentația de deviz trebuie să conțină:

  • Devize – Formularele F1, F2 și F3

  • Listele cu consumurile de resurse: materiale, manopera, transport, utilaj

  • Lista cu utilaje și echipamente, inclusiv dotari – Formular F4

  • Fisele tehnice ale dotarilor – Formularele F5

In cadrul licitatiilor de lucrari devizele contin toate operatiunile care vor fi executate si preturi pentru fiecare resursa ce va fi folosita in cadrul executiei lucrarilor. Este important ca in momentul intocmirii devizului preturile introduse sa fie corect estimate, astfel si valoarea devizului va fi cea corecta.

De asemenea, in cadrul procedurilor de achizitii publice de lucrari, devizele prezentate de ofertant in cadrul propunerii financiare trebuie sa respecte intocmai listele de cantitati din cadrul documentatiei de atribuire, orice abatere de la listele publicate in SEAP putand fi motiv de respingere a ofertei depuse.

Go to Top