Propunere Tehnica Licitatii, Grafic Gantt2020-11-06T10:14:57+03:00

Propunere Tehnica Licitatii

Pentru a depune oferta dumneavoastra in cadrul licitatiilor publice, aceasta trebuie sa contina DUAE (documente de calificare), propunerea financiara si propunerea tehnica.

Etapa de elaborarea a propunerii tehnice reprezinta:

 • Analiza cerintelor din cadrul fisei de date, a caietului de sarcini si a proiectului tehnic
 • Elaborarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din fisa de date
 • Elaborare grafic Gantt corespunzator cerintelor din documentatia de atribuire, gasiti aici mai multe informatii despre graficul Gantt in cadrul licitatiilor publice si cerintelor aferente acestuia

Avand in vedere faptul ca in cadrul propunerii tehnice se solicita foarte multe cerinte ce necesita corelarea a numeroase informatii din proiectul tehnic, aceasta reprezinta cel mai complex document, deseori propunerea tehnica insumand mai multe sute de pagini.

In cadrul propunerii tehnice putem prezenta, in functie de cerintele din fisa de date publicata in SICAP , urmatoarele documente:

 • Descrierea detaliata a lucrarilor si a principalelor caracteristici ale acestora;
 • Abordarea generala (metodologia) pentru realizarea lucrarilor – procedurile tehnice de executie aplicabile diferitelor lucrari din cadrul contractului;
 • Graficul Gantt din care sa rezulte activitatile principale, ordinea, durata acestora si relatiile dintre ele.  De asemenea, prezentarea drumului critic;
 • Organigrama care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele responsabile de indeplinirea contractului; organigrama va fi insotita de o scurta descriere a responsabilitatilor fiecarei persoane specificata in structura acesteia;
 • Programul calitații care concretizează sistemul de asigurare și de conducere a calității la particularitățile lucrării ce face obiectul ofertei. Programul calității cuprinde:
  • descrierea sistemului calității, aplicat la lucrare;
  • lista procedurilor tehnice de execuție a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului;
  • prezentarea detaliată a procedurilor tehnice de execuție (PTE) pentru principalele categorii de lucrări 
  • planul de control al calității, verificării și încercării;
  • planul cu măsurile privind protecția mediului.
 • Informații referitoare la perioada de garanție acordată lucrării, împreună cu acțiunile și intervențiile prevăzute în această perioadă. 
Go to Top