Cerinte minime pentru a participa la licitatiile publice

cerinte minime licitatii

Va prezentam mai jos o serie de cerinte/conditii minime care trebuiesc indeplinite de catre firmele care doresc sa participe la licitatiile publice.

 

Cerinte administrative

1. Cont SEAP valabil

Pentru a depune oferta aveti nevoie de un cont in SEAP facut pe numele firmei pe care se va oferta. Mai multe detalii despre procedura de deschidere cont in SEAP gasiti aici LINK- cum imi fac cont in SEAP.

2. Semnatura electronica

Toate documentele care se fac parte din oferta trebuiesc semnate electronic, deci va trebui sa aveti semnatura electronica pentru administratorul firmei sau o persoana imputernicita de acesta sa semneze documentele.

Cerinte de calificare

In masura in care se cer in Fisa de date, trebuiesc indeplinite anumite cerinte de calificare, fara de care oferta nu va putea deveni castigatoare.

Acestea difera de la o licitatie la alta si sunt descrise la capitolul III.1) CONDITII DE PARTICIPARE din Fisa de date a achizitiei.

1. Cerinta de calificare privind experienta similara

In general, se solicita ca ofertantul sa fi executat si dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, lucrari similare de o valoare egala cu cea a contractului care face obiectul achizitiei – se pot cumula maxim 3 contracte.

Lucrarile prezentate ca experienta similara trebuiesc sa fi fost duse la bun sfarsit, adica se va solicita prezentarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau a unei recomadari care sa contina toate informatiile solicitate.

Cerinta variaza de la o licitatie la alta, astfel:

  • in general, pentru indeplinirea cerintei se pot cumula maxim 3 contracte de experienta similara, insa sunt si licitatii unde se impune ca experinta sa fie indeplinita dintr-un singur contract similar, ceea ce este mult mai dificil pentru unii ofertanti;
  • conform prevederilor legale, valoarea care poate fi solicitata pentru experienta similara este de maxim valoarea estimata a contractului care face obiectul licitatiei; astfel, uneori se solicita valori mai mici pentru experienta similara a ofertantilor;

2.Cerinta de calificare privind obiectul de activitate

Ofertantii trebuie sa aiba inscris in Certificatul constatator un obiect de activitate corespunzator cu obiectul contractului. Exemplu: cod CAEN 4120 – Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, pentru licitatiile avand ca obiect lucrari de constructii civile.

Acesta trebuie sa fie autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004. Se va solicita certificat constatator emis de ONRC pentru a face dovada autorizarii.

3.Cerinte referitoare la personal

In general, pentru lucrarile de constructii se solicita demonstrarea ca ofertantul va avea acces la personalul de specialitate necesar executie lucrarii, astfel:

  • sef de santier, inginer cu diploma de licenta in constructii si experienta ca sef de santier la lucrari similare de constructii;
  • responsabili tehnici cu executia (RTE) pentru domeniile care fac obiectul contractului (constructii civile, instalatii sanitare, instalatii electrice etc.);
  • persoana autorizata SSM sau contract cu o firma specializata care asigura prestarea Serviciilor de securitate a muncii obligatorii conform legii;

Ca regula generala, nu este nevoie ca specialistii sa fie angajati ai ofertantului la momentul ofertarii. In cazul in care nu sunt angajati, vor semna o Declaratie de disponibilite prin care isi dau acordul ca, in cazul in care ofertantul castiga licitatia, sa participe la executia contractului.

4.Garantia de participare

Pentru a participa la licitatii, ofertantii trebuie sa constituie o garantie de participare. Valoarea garantiei de participare este precizata la capitolul III.1) 6.a)Garantia de participare din Fisa de date a achizitiei. Garantia de participare se constituie printr-o scrisoare de garantie bancara/polita de asigurari sau prin depunerea banilor in contul autoritatii contractante.

5.Lipsa datoriilor la bugetul de stat si local

Pentru a participa la licitatii, ofertantii nu trebuie sa aiba datorii la stat. In prima faza, se accepta declaratia ofertantului (DUAE) ca nu are datorii la buget, insa ulterior ofertantul va trebui sa prezinte, ca dovezi, certificate privind plata datoriilor la buget emise de primarii si ANAF.

6.Cazier judiciar pentru firma si administrator

Pentru a participa la licitatii, ofertantii trebuie sa prezinte cazier judiciar pentru firma si administrator/i din care sa reiasa faptul ca acestia nu sunt inscrisi in cazierul judiciar. La fel ca si in cazul certificatelor privind plata datoriilor la buget, in prima etapa se accepta declaratia ofertantului (DUAE) ca nu este inscris cu fapte in cazierul judiciar, iar ulterior vor trebui prezentate documentele justificative.

2022-12-11T16:20:00+03:00
Go to Top