Evaluare Oferte2019-11-27T00:16:46+03:00

EVALUARE OFERTE

Pentru autoritatile contractante care doresc sa organizeze licitatii publice, oferim servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiei de atribuire si servicii de evaluare oferte cu experti specializati in achitii publice.

Servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiei de atribuire

Aceste servicii includ:

  • Stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publice cu respectarea legislatiei in vigoare;
  • Consultanta privind elaborarea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia n vigoare;
  • Consultanta privind elaborarea si transmiterea anunturilor de intentie, de participare si/sau de atribuire;
  • Elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti;

Servicii de evaluare oferte

Aceste servicii includ:

  • Desemnarea de experti cooptati pe langa comisia de evaluare ce au rolul de a analiza ofertele si a elabora rapoarte de specialitate ce faciliteaza evaluarea ofertelor;
  • Consultant in redactarea solicitarilor de clarificari referitoare la ofertele depuse;
  • Consultant  cu privire la eventualele contestatii si plangeri in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor judecatoresti;
Go to Top