Elaborare Oferte Licitatii Publice2021-01-04T20:48:07+03:00

Elaborare Oferte Licitatii Publice

Pentru agentii economici care doresc sa participe la licitatiile publice, oferim servicii de elaborare oferte achizitii publice: documente de calificare, propunere tehnica si propunere financiara.

Servicii de elaborare oferte achizitii publice

Aceste servicii includ:

 • Analiza documentatiei de atribuire si evaluarea capacitatii ofertantului de a satisfice cerintele solicitate
 • Solicitarea de clarificari in cazul in care sunt aspecte de lamurit sau cerinte abuzive in cadrul fisei de date
 • Intocmire oferte licitatii publice

Documente de calificare

 • Elaborare DUAE (Document Unic de Achiziție European) si completarea acestuia in SEAP
 • Pregatirea documentelor suport si incarcarea acestora
 • Pregatirea garantiei de participare, a acordului de asociere, a angajamentului de sustinere a tertului sustinator, a acordului de subcontractare etc., in functie de specificul ofertei

Propunerea tehnica

 • Analiza cerintelor din cadrul fisei de date, a caietului de sarcini si a proiectului tehnic
 • Elaborarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din fisa de date
 • Elaborare grafic Gantt corespunzator cerintelor din documentatia de atribuire

Avand in vedere faptul ca in cadrul propunerii tehnice se solicita foarte multe cerinte ce necesita corelarea a numeroase informatii din proiectul tehnic, aceasta reprezinta cel mai complex document din cadrul ofertei si necesita un volum de munca foarte mare, deseori propunerea tehnica insumand mai multe sute de pagini.

Propunerea financiara

 • Analiza cerintelor din fisa de date si a listelor de cantitati din proiectul tehnic
 • Intocmirea propunerii financiare, inclusiv a devizelor aferente, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire si cu respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste nivelul contributiilor si taxelor care se aplica in formula de calcul a pretului ofertat

Pentru servicii de intocmire oferta licitatii publice apelati intotdeauna la specialisti pentru a evita greselile care pot conduce la respingerea ofertei dumneavoastra si pierderea licitatiei.

De asemenea, va oferim suport in vederea raspunsului la solicitarile de clarificari transmise de autoritatea contractanta in perioada de evaluare si suport in cazul depunerii unei contestatii la CSNC.

Go to Top