Tertul sustinator in cadrul achizitiilor publice

Pentru a facilita accesul operatorilor economici la piata achizitiilor publice, legiuitorul a introdus conceputul de tert sustinator, ceea ce permite ofertantilor care nu indeplinesc cerintele de calificare, in special cea privind experienta similara, sa poate participa la licitatii cu ajutorul tertului sustinator.

In cadrul achizitiilor publice, in general, se solicita ca cei care participa la licitatii sa aiba experienta similara la un nivel egal cu cel al contractului pentru care liciteaza, in cadrul a unui contract sau maxim 3. Evident, aceasta poate fi o bariera importanta pentru multe firme nou infiintate care nu au inca aceasta experienta similara. In acest caz, acestea se pot folosi de un tert sustinator pentru a indeplini cerinta de calificare.  

CE ESTE TERTUL SUSTINATOR

Tertul sustinator reprezinta o alta firma care indeplineste cerintele solicitate de autoritatea contractanta si este dispusa sa va acorde sustinere in cadrul licitatiei.

De exemplu, daca cerinta de calificare impune un contract de experienta similara de minim 1.000.000 lei in domeniul constructiilor civile, executat in ultimii 5 ani, iar firma dumneavoastra nu indeplineste cerinta, poate cauta o alta firma care are aceasta experienta si doreste sa devina tert sustinator si astfel va indeplini cerinta de calificare.

CE POATE SUSTINE TERTUL SUSTINATOR

Cea mai importanta cerinta de calificare in care se utilizeaza tertul sustinator este cea cu privire la experienta similara solicitata de autoritatile contractante.

Daca pana la finalul anului 2017, tertul putea sustine maxim 50 % din experienta similara solicitata in cadrul procedurilor simplificate, odata cu OUG 107/2017 au fost abrogate aceste prevederi, iar tertul sustinator poate indeplini 100 % din experienta similara solicitata.

Insa, tertul sustinator poate indeplini si alte cerinte de calificare, daca este nevoie:

  • capacitatea economico-financiara: in cazul in care se solicita indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri se poate folosi institutia tertului sustinator,
  • resurse financiare: accesul la o linie de credit
  • capacitatea tehnica profesionala, resurse materiale, umane

În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) din Legea 98 sau la experienta profesionala relevanta, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.

CE DOCUMENTE SUPLIMENTARE IMPLICA TERTUL SUSTINATOR

Pentru a putea utiliza tertul sustinator, se vor prezenta urmatoarele documente suplimentare:

  • Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului si anexa sa
  • Documente doveditoare privind indeplinirea cerintelor de calificare – conform cerintelor din fisa de date
  • DUAE – va fi completat si de catre tertul sustinator, care trebuie sa se asocieze in SEAP langa ofertant
  • Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016

Fata de documentele prezentate, autoritatea contractantă are dreptul sa solicite oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente şi informaţii suplimentare în legătură cu angajamentul tertului sustinator, în cazul în care există rezerve în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor prezentate.

Model – Angajament ferm privind sustinerea

Formular tert sustinator si anexa – PDF link

SE POATE INLOCUI TERTUL SUSTINATOR?

In cadrul perioadei de evaluare a ofertelor, daca tertul sustinator nu indeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98, autoritatea contractanta este obligata sa solicite o singura data inlocuirea acestuia cu un alt tert sustinator care indeplineste cerintele.

TERTUL SUSTINATOR POATE SI SI SUBCONTRACTANT?

Da, tertul sustinator poate fi si subcontractant in acelasi timp.

Mai mult, subcontractantii pe a căror capacitati ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, si angajamentul ferm de sustinere.

2021-01-03T13:31:40+03:00
Go to Top