Modificarea legislatiei achizitiilor publice prin OUG 114/2020

Dupa declararea neconstitutionala a OUG nr. 23/2020, Guvernul a adoptat in sedinta din 9 iulie, OUG 114/2020  privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice. Aceasta reia in mare parte prevederile din OUG 23/2020.

Principalele prevederi sunt urmatoarele:

Confidentialitatea ofertelor va trebui dovedita

Prevederi similare cu cele din OUG 23 / 2020:

Daca pana acum era suficient ca operatorii economici sa indice motivat ce parti din oferta sunt confidentiale, deseori acestia declarand confidentiale intreaga propunere tehnica si financiara, prin OUG 114/2020 s-a introdus obligativitatea de a prezenta dovada care confera caracterul de confidentialitate. In cazul in care operatorii economici nu fac dovada caracterului confidential, informatiile sunt considerate publice. Pot fi declarate confidentiale informatii din propunerea tehnica, propunerea financiara si anumite justificari de pret, in cazul in care sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Aceasta prevedere a fost introdusa deoarece devenise o practica generalizata din partea ofertantilor sa-si declare in intregime ofertele confidentiale, fara a avea vreun argument real. Acest fapt aducea un prejudiciu evident caracterului de informatie de interes public pe care il are dosarul achizitiei publice.

Libertate mai mare pentru achizitie serviciilor speciale

Autoritatile contractante vor realiza achizitiile de servicii speciale (servicii de sanatate, social administrative, de invatamant, de asigurari sociale obligatorii, servicii juridice, servicii hoteliere si restaurante etc.) doar pe baza unei proceduri proprii , singura obligatie fiind de a respecta principiile ce guverneaza materia achizitiilor publice si de a publica un anunt de intentie si unul de atribuire in cazaul in care valoarea estimata depaseste pragurile art. 7 alin. (1) lit. d).

Reglementari noi privind documentele justificative DUAE  

Numai pentru procedurile simplificate, legiutorul stabileste o procedura mai detaliata privind prezentarea documentelor justificative precizate in DUAE: 1) pot fi cerute numai la finalul procedurii dupa ce autoritatea contractanta a intocmit clasamentul ofertantilor admisi; 2) termenul dat ofertantului pentru prezentarea documentelor este de 5 zile lucratoare; 3) la solicitarea motivata a ofertantului termenul poate fi prelungit cu maxim 5 zile lucratoare.

Reducerea termenelor de evaluare a ofertelor

Prevederi similare cu cele din OUG 23 / 2020:

A fost stabilit un termen maxim de evaluare a ofertelor de 20 de zile lucratoare pentru contracte de complexitate redusa (procedura simplificata si negociere fara publicare prealabila) si de maxim 60 de zile lucratoare pentru contracte de complexitate ridicata (licitatie deschisa, restransa etc.). Prelungirea perioadei de evaluarea a ofertelor se poate face o singura data si cu maxim 80 de zile lucratoare.

Termenul de reevaluare a ofertelor, ca urmare a unei decizii CNSC, este de maxim 20 de zile lucratoare.

Totusi, asa cum se observa, termenele de evaluare sunt in continuare foarte mari, o procedura de achizitie publica simplificata putand dura conform reglementarilor legale pana la 100 de zile lucratoare (20 + 80 prelungire), ceea ce inseamna aproximativ 5 luni. Enorm!

Termenul de contestare se mareste

Termenul de contestare a procedurilor simplificate si a celorlalte proceduri aflate sub pragul valoric peste care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, se mareste la 7 zile. Un termen de contestare marit care va prelungi si mai mult procedurile de achizitii publice.

Se mareste termenul de solutionare a contestatiilor la CNSC

S-a modificat Legea 101/2016 prin marirea termenului de solutionare a contestatiilor de la 15 zile la 20 zile calendaristice . Practic, prin aceasta modificare, membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor vor mai avea la dispozitie 5 zile in plus pentru a emite o decizie. Acest termen de evaluare se poate prelungi cu inca 10 zile calendaristice in cazuri temeinic justificate. Termenul pentru judecarea exceptiilor se mareste si el de la 5 la 10 zile.

Se elimina taxa de timbru pentru plangerea impotriva deciziei CNSC: „Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este scutită de plata oricărei taxe judiciare de timbru”.

2021-01-03T13:31:16+03:00
Go to Top