Cum fac o contestatie catre CNSC la o achizitie publica?

contestatie cnsc

Probabil vi s-a intamplat de multe ori ca rezultatul unei proceduri de achizitii publice la care ati participat sa nu va multumeasca. Uneori, deciziile autoritatilor contractante pot fi discutabile sau chiar nedrepte. Ce puteti face in aceasta situatie? Cand si cum puteti face o contestatie la CNSC (Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor) in vedere verificarii modului in care s-a facut evaluarea ofertelor? Acestea sunt cateva din intrebarile la care vom raspunde in cele ce urmeaza.

Pe scurt, puteti contesta rezultatul procedurii de achizitie publica, dar si orice alte decizii/acte care va nemultumesc, in termenele legale, la CNSC (Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor) sau instanta de judecata. Calea cea mai simpla de constestare este la CNSC, deoarece timpul de solutionare este de 20 zile calendaristice (conform modificarilor aduse de OUG 114/2020), astfel puteti avea un raspuns la contestatie in maxim 1 luna. 

Termene depunere constestatie achizitie publica la CNSC

Pentru ca o contestatie sa fie luata in calcul va trebui sa indepliniti mai multe conditii. Cea mai importanta este termenul de depunere a contestatiei, deoarece daca ati depasit termenul legal, contestatia va fi respinsa ca tardiva si nu va mai fi judecata pe fond.

Termenele de depunere a contestatiilor se calculeaza in functie de valoarea estimata a licitatiei, in functie de pragurile prevazute la art. 7 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, astfel:

 • 7 zile –  începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii
  contractante considerat nelegal, pentru licitatiile care au o valoare mai mica decat pragurile mentionate
 • 10 zile –  începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii
  contractante considerat nelegal, pentru licitatiile care au o valoare mai mare decat pragurile mentionate

Pragurile prevazute la art. 7 din Legea 98/2016 sunt urmatoarele:

a) 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
b) 648.288 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
c) 994.942 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora;
d) 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Aceste praguri valorice sunt si cele care se aplica pentru stabilirea procedurii de achizitie publica, astfel, in general, achizitiile cu valoare estimata sub prag vor fi proceduri simplificate (anunturi simplificate), iar cele cu valoare mai mare vor fi  proceduri de licitatie deschisa (anunturi de participare).

Atentie! Termenele se calculeaza începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante, astfel ziua in care se produce actul autoritatii contractante (comunicare decizie, postare documentatie de atribuire in SEAP) nu se ia in calcul.

Atentie!! Contestatia se va transmite in termenul legal atat CNSC, cat si autoritatii contractante.

Ce trebuie sa contina o contestatie catre CNSC

Indiferent ca veti contesta rezultatul procedurii de atribuire sau cerintele abuzive din cadrul documentatiei de atribuire, pentru ca o contestatie sa fie admisa, aceasta trebuie sa contina anumite elemente obligatorii specificate in Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Potrivit art. 10 alin.(1) din Legea nr. 101/2016, aceste elemente sunt:

 1.  numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa, codul de identificare fiscală al contestatorului persoană fizică ori, după caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, persoanele care le reprezintă şi în ce calitate. Se indică şi adresa de poştă electronică, numărul de telefon şi numărul de fax, după caz, la care poate fi comunicat orice act procedural.
 2.  denumirea şi sediul autorităţii contractante;
 3. denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicată, după caz, numărul şi data anunţului de participare din SEAP;
 4. precizarea actului atacat al autorităţii contractante;
 5. obiectul contestaţiei;
 6. motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei;
 7. mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;
 8. semnătura contestatorului persoană fizică sau a reprezentantului persoanei juridice.

In cazul in care nu ati cuprins in cadrul contestatiei toate elementele de mai sus, CNSC va cere sa va completati contestatia in termen de 3 zile. Daca nu o faceti, contestatia va fi anulata.

Va prezentam mai jos un model de contestatie CNSC:

model contestatie cnsc

In cadrul contestatiei puteti ataca orice document emis de autoritatea contractanta: decizia de respingere a ofertei depuse, decizia de admitere a unei alte oferte (in cazul in care stiti ca nu indeplineste cerintele minime), documentatia de atribuire, caietul de sarcini etc.

Cautiunea necesara contestatiei CNSC

Un alt element fara de care contestia dumneavoastra va fi respinsa este cautiunea. Aceasta a fost introdusa prin Ordonanţă de urgenţă 45/2018 si va trebui constituita si depusa la CNSC in termen de maxim 5 zile de la data sesizarii Consiliului. Cautiunea a fost implementata in vederea prevenirii exercitarii in mod abuziv a dreptului operatorilor economici de a face contestatie.

Cautiunea se va constitui in conformitate cu valorile prevazute la  art. 61^1 din Legea 101 / 2016, fiind aproximativ 2 % din valoarea estimata a contractului, in functie de valoarea estimata a procedurii, pentru valorile mai mari urmand a se plafona la un anumit nivel.

Cautiunea se restituie la cerere dupa solutionarea contestatiei, in cazul in care autoritatea nu solicita despagubiri pentru comportament abuziv din partea operatorului economic.

Unde se depune contestatia la CNSC

Contestatiile aferente procesului de achizitii publice pot fi depuse la CNSC, astfel:

 1. La registratura CNSC, program Luni – Vineri între orele 9-16, adresa: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România
 2. Prin curier, posta (cu confirmare de primire): la adresa mentionata la punctul 1;
 3. Prin fax: la numerele 021 3104642, 021 8900745
 4. Prin E-mail: la adresa office@cnsc.ro

In cazul tuturor modalitatilor de transmitere cel mai important aspect este sa aveti confirmarea ca ati transmis documentele in termenul legal de contestare.

Atentie! 

Contestatiile pe care le trimiteti prin posta sau curier se vor transmite numai cu confirmare de primire, iar in acest caz data la care transmiteti documentul este luata in calcul pentru respectarea termenului de contestare a licitatiei publice. In acest fel, chiar daca contestatia ajunge la CNSC dupa expirarea termenului de contestare, este valabila in cazul in care a plecat de la dumneavoastra in perioada de contestare.

Cum pot contesta oferta de pe primul loc

Probabil v-ati aflat in situatia in care ati participat la o licitatie publica la care a fost declarata o firma castigatoare despre care stiti ca nu indeplineste cerintele din documentatia de atribuire. Ce puteti face in aceasta situatie?

In primul rand, trebuie sa stiti ca puteti contesta oferta de pe primul loc, numai in cazul in care oferta dumneavoastra este pe locul II si, astfel, in cazul in care castigati contestatia si oferta de primul loc este respinsa, dumneavoastra ati deveni automat castigator. Deci, doveti ca aveti un interes direct pentru a contesta.

In cazul in care faceti o contestatie impotriva  ofertei declarate castigatoare si oferta dumneavoastra nu se afla pe locul imediat urmator, contestatia va fi respinsa ca lipsita de interes, potrivit art. 26, alin. 6 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

In cazul in care oferta dumneavoastra este admisa si se afla pe locul II, puteti contesta oferta castigatoare, daca stiti ca nu indeplineste cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Dar si in cazul in care nu cunoasteti daca ea indeplineste cerintele din documentatia de atribuire, puteti verifica acest lucru prin solicitarea accesului la dosarul achizitiei publice, asa cum veti vedea la punctul urmator.

Accesul la dosarul achizitiei publice

Din diferite motive, cel mai des intalnit fiind studierea ofertelor concurente in vederea intocmirii unei contestatii, ofertantii pot solicita studierea dosarului achizitiei publice.

Accesul la dosarul achizitiei publice se realizeaza in baza art. 217, alin. 6 din Legea 98/2016, prin care autoritatea contractanta este obligata sa permita accesul neingradit al oricarui ofertant la dosarul achizitiei publice, in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data solicitarii.

Accesul la dosarul licitatiei se face pe baza unei cereri pentru studierea dosarului depusa de ofertant.

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia solicitantului raportul procedurii de achizitie publica si ofertele depuse, cu exceptia informatiilor declarate confidentiale de ofertanti. Mentionam ca ofertantii au dreptul la momentul depunerii ofertelor, de a declara informatiile confidentiale din propunerea tehnica si financiara, in baza art. 129 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016.

Contestarea unei achizitii directe

In cazul in care participati ca ofertantul in cadrul unei cumparari directe si doriti sa contestati procesul de achizitie, va aducem la cunostinta faptul ca achizitia directa nu se regaseste printre procedurile de atribuire enumerate la art. 68 din Legea 98/2016.

Prin urmare, in cazul unei achizitii directe nu veti putea contesta la CNSC, conform procedurilor descrise in Legea 101/2016, deoarece CNCS va constata exceptia lipsei competentei materiale si isi va declina competenta de solutionare in fata instantelor de judecata.

Ce puteti face in acest caz?

Puteti urma procedura descrisa de autoritatea contractanta in documentatie, in general fiind stabilita o modalitate de contestare care va fi solutionata chiar de autoritatea contractanta.

Ori, puteti merge in fata instantelor de judecata pentru a va sustine cauza.

2021-01-04T21:00:15+03:00
Go to Top