Ajustarea pretului la materiale in cadrul contractelor de lucrari

In urma cresterii accelerate a preturilor la materialele de constructii din prima jumatate a anului 2021, s-a impus necesitatea de ajustarea a pretului contractelor de lucrari, in caz contrar existand riscul ca lucrarile sa nu mai poata fi finalizate. In data de 3 septembrie 2021 a intrat in vigoare Ordonanta de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Exista doua situatii in care se poate afla un contract de aczhizitii publice: cazul in care a fost prevazuta in documentatia de atribuire posibilitatea de ajustare a pretului contractului sau cazul in care nu se permite ajustarea.

In cele ce urmeaza vom prezenta ce masuri se pot lua pentru fiecare din cele cazuri.

 

A. In documentatia de atribuire nu s-a prevazut ajustarea pretului

Cazul cel mai intalnit este cel in care autoritatile contractante nu au prevazut faptul ca exista posibilitatea ca preturile sa creasca atat de mult si nu au permis ajustarea pretului. Conform legislatiei achizitiilor publice, pentru a se efectua ajustarea pretului este obligatoriu ca inca de la desfasurarea licitatiei publice, deci in documentatia de atribuire a contractului, sa fie prevazut faptul ca se permite ajustarea pretului. Altfel, pretul este fix si nu se poate modifica pe toata perioada de desfasurare a contractului.

Exista totusi in notificarea ANAP cateva solutii indicate pe baza legislatiei actuale, insa acestea sunt mai greu de aplicat si de justificat, in conditiile in care oricum autoritatile contractante evita sa isi asume raspunderea in situatii mai complicate. De exemplu, se indica posibilitatea de folosire a art. 221, alin 1, lit. c) din Legea 98/2016, prin care autoritatea contractanta poate modifica contractul fara a organiza o noua procedura de achizitii publice, insa in acest caz trebuie justificat faptul ca au aparut circumstante care nu puteau fi prevazute la data organizarii licitatiei, dar si faptul ca modificarile aduse contractului nu sunt substantiale.

Mai simplu, se va face ajustarea pretului in conformitate cu Ordonanta 15/2021 privind ajustarea pretului materialelor de constructii, adoptata de Guvern in 30.08.2021, astfel:

1. Se aplica contractelor aflate in executie

Ajustarea se va face pentru contractele aflate in executie la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe si pentru care nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț.

Se va aplica pe tot restul de executat pana la finalizarea lucrarii. Nu se aplica retroactiv, respectiv pe partea deja decontata din lucrare.

2. Modul de calcul a ajustarii de pret

Se aplica un coeficient statistic al cresterii preturilor la cheltuielile cu materialele din contract. Acesta reprezinta cresterea preturilor cu materialele din constructii dn luna anterioara situatiei de plata raportat la luna ianuarie 2021 sau mai recent daca lucrarea a inceput dupa ianuarie 2021.

C = (ICCM)? / (ICCM)???.2021

„ICCMn” – reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent ultimei luni anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar

„ICCMian.2021”  – reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021

Indicii de cost în construcții pentru costul materialelor (ICCM) sunt prezentati de către Institutul Național de Statistică și publicați lunar în Buletinul Statistic de Prețuri în tabelul 15 „Indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte şi pe elemente de structură”.

De exemplu pentru luna iunie 2021, coeficientul de crestere al preturilor este de 26,5 %.

Acest coeficient se aplica la ponderea cheltuielilor cu materialele din total contract, insa aceasta nu se va face pentru fiecare caz in parte in functie de situatia reala, ci aceste ponderi sunt stabilite prin ordonata de urgenta, in functie de categoriile de lucrari:

a) clădiri rezidențiale noi – 47,31%;
b) clădiri nerezențiale noi – 45,82%;
c) construcții inginerești noi – 47,21%;
d) clădiri rezidențiale reparații capitale – 37,76%;
e) clădiri nerezențiale reparații capitale – 42,42%;
f) construcții inginerești reparații capitale – 33,89%;
g) clădiri rezidențiale reparații – 42,82%;
h) clădiri nerezențiale reparații – 46,95%;
i) construcții inginerești reparații – 46,82%.

In concluzie, coeficientul de crestere al preturilor la materiale aplicat la valoarea chletuielilor materiale va da suma cu care creste fiecare situatie de plata.

3. Pentru ce tipuri de lucrari se aplica

Conform Ordonantei se aplica pentru 3 tipuri de obiecte de constructii:

  • clădiri rezidenţiale – sunt destinate în exclusivitate, sau în principal, pentru locuit (peste 50% din spaţiul locuibil sau din volumul construit este utilizat pentru locuit);
  • clădiri nerezidenţiale – sunt destinate în exclusivitate, sau în principal, altor scopuri decât cele rezidenţiale (magazine, cinematografe, birouri, spaţii administrative, clădiri industriale);
  • construcţii inginereşti – reprezintă acele obiecte de construcţii care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri şi au ca scop crearea condiţiilor pentru realizarea activităţilor de producţie sau desfăşurarea activităţilor social-culturale (drumuri, căi ferate, poduri, aeroporturi, stadioane, viaducte etc.);

Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare nu sunt mentionate in cadrul descrierii de lucrari ingineresti, insa presupunem ca este doar o omisiune care nu va avea ca efect eliminarea posibilitatii de ajustare a pretului pentru acest tip de contracte.

4. Conditii de eligibilitate

Executantii trebuie sa incheie acte aditionale la contract in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei. Conform prezizarii din Ordonanta executantii trebuie sa trimita solicitarea de aplicare a Ordonantei in termen de 15 zile de la publicare, respectiv pana la 20 septembrie 2021, iar actele aditionale se vor incheia in 15 zile de la termenul maxim de trimitere, deci pana la 05 octombrie 2021.

Actul aditional trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele precizari:

  1. restul lucrărilor de executat la data actului adiţional, pe baza centralizatoarelor situaţiilor de lucrări însuşite şi aprobate;
  2. ponderea prevăzut la art. 2 alin. (2);
  3. formula prevăzută la art. 2 alin. (6) şi
  4. coeficientul prevăzut la art. 2 alin. (7).

Insa, in cazul in care nu se incheie actul aditional in termen de 30 de zile, prevederile Ordonantei nu se mai aplica.

B. In documentatia de atribuire s-a prevazut ajustarea pretului

In cazul in care in documentatia de atribuire s-a prevazut ajustarea prețului contractului, se vor aplica prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, (…) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului.

Totodată, astfel cum se prevede la art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, clauzele de revizuire precizează limitele şi natura eventualelor modificări, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie publică sau al acordului-cadru.

Avantaje Licitatii Publice SICAP

Avantaje licitatii publice SICAP Ce este SICAP? Prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice /SICAP se desfasoara anual licitatii in valoare de aproximativ 15 % din [...]

2021-09-06T13:13:08+03:00
Go to Top