Modificarea legislatiei achizitiilor publice prin OUG 23/2020

Guvernul a modificat din nou legislatia achizitiilor publice prin OUG nr. 23/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice. Aceasta Ordonata de Urgenta modifica atat Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cat si Legea 101/2016 privind contestatiile.

Principalele modificari aduse sunt urmatoarele:

Confidentialitatea ofertelor va trebui dovedita

Daca pana acum era suficient ca operatorii economici sa indice motivat ce parti din oferta sunt confidentiale, deseori acestia declarand confidentiale intreaga propunere tehnica si financiara, prin OUG 23/2020 s-a introdus obligativitatea de a prezenta dovada care confera caracterul de confidentialitate. In cazul in care operatorii economici nu fac dovada caracterului confidential, informatiile sunt considerate publice.

Aceasta prevedere a fost introdusa deoarece devenise o practica generalizata din partea ofertantilor sa-si declare in intregime ofertele confidentiale, fara a avea vreun argument real. Acest fapt aducea un prejudiciu evident caracterului de informatie de interes public pe care il are dosarul achizitiei publice.

Reducerea termenelor de evaluare a ofertelor si introducerea sanctiunilor pentru comisia de evaluare

A fost stabilit un termen maxim de evaluare a ofertelor de 20 de zile lucratoare pentru contracte de complexitate redusa (procedura simplificata si negociere fara publicare prealabila) si de maxim 60 de zile lucratoare pentru contracte de complexitate ridicata (licitatie deschisa, restransa etc.). Termenul de reevaluare a ofertelor, ca urmare a unei decizii CNSC, este de maxim 20 de zile lucratoare.

Mai mult, pentru prima data au fost introduse amenzi de la 5000 lei la 30000 de lei pe care le pot suporta membrii comisiei de evaluare daca nu se incadreaza in termenele prevazute de lege. Aceste amenzi vor fi aplicata de Curtea de Conturi, care va stabili cuantumul si persoanele sanctionate.

Mentionam ca pana acum, termenul de evaluare a ofertelor era stabilit chiar de autoritatea contractanta (de regula 6 luni) si putea fi prelungit pe o perioada nedeterminata fara nici o sanctiune.

Totusi si prin OUG 23/2020 se permite autoritatii contractante, in cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca o singura data termenul de evaluare a ofertelor, fara a depasi perioada de valabilitate a ofertelor.

Reducerea termenelor de verificare a documentatiei de atribuire inainte de publicarea in SEAP

Persoanele din cadrul  ANAP care verifica documentatia de atribuire vor avea voie sa respinga o singura data documentatia de atribuire si astfel vor face evaluarea in maxim 10 zile lucratoare. Astfel, termenul de verificare a documentatiei de atribuire va fi redus la maxim 2 saptamani, in conditiile in care in prezent exista cazuri in care documentatia de atribuire sta la verificat peste 10 saptamani fiind respinsa succesiv si de 7-8 ori!

Observatorii ANAP vor verifica electronic procesul de achizitie publica

Observatorii ANAP nu vor mai avea voie sa interactioneze cu autoritatile contractante, acestia vor verifica si aviza documentele electronic prin platforma SEAP.

Aceasta modificare a fost adoptata cu scopul de a reduce perioada de evaluare a ofertelor, stiut fiind faptul ca achizitiile publice care erau selectate pentru a fi verificate de ANAP durau foarte mult fiind intarziate de obligativitatea ca observatorii ANAP sa fie prezenti la toate sedintele de evaluare a ofertelor. Acestia intarziau mult calendarul de evaluare a ofertelor, invocand faptul ca au multe proceduri in desfasurare, autoritatile contractante fiind la dispozitia lor. De asemenea, au fost semnalate cazuri in care observatorii ANAP conditionau avizarea favorabila a procedurii de achizitie publica de primirea unor sume de bani.

Prin aceasta modificare se doreste evitarea unor astfel de abuzuri in viitor si reducerea perioadei de evaluare a ofertelor.

Se elimina verificarea voluntara a documentatiilor de atribuire

Prin OUG 114/2018 s-a introdus prevederea ca ANAP sa poata verifica numai documentatiile de atribuire la care autoritatile contractante solicita voluntar sa fie verificate.

Acum, se revine la situatia existenta inainte, prin care ANAP verifica aleatoriu un procent de 10 % din toate documentatiile de atribuire transmise spre publicare, in special cele cu finantare europeana.

Aceasta masura a fost luata la presiunea Comisiei Europene care a acuzat faptul ca nu avem un mecanism transparent de verificare a documentatiilor de atribuire.  

Se mareste termenul de solutionare a contestatiilor la CNSC

S-a modificat Legea 101/2016 prin marirea termenului de solutionare a contestatiilor de la 15 zile calendaristice la 15 zile lucratoare. Practic, prin aceasta modificare, membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor vor mai avea la dispozitie aproximativ 6 zile in plus pentru a emite o decizie. Acest termen de evaluare se poate prelungi cu inca 10 zile calendaristice in cazuri temeinic justificate.

Achizitiile publice de interes national vor fi derulate de urgenta in regim militar

S-a creat cadrul legal pentru ca achizitiile publice civile de importanta strategica (in special proiecte IT, digitalizarea ANAF, etc.) sa poata fi derulate conform legislatiei din sistemul militar, respectiv OUG 114/2011, care reglementează atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Aceste achizitii publice trebuiesc in prealabil declarate de importanta nationala.

2020-04-06T08:45:00+03:00
Go to Top